Visiteret dagtilbud

Visiteret dagtilbud

Visiteret dagtilbud

Det visiterede dagtilbud, Tusindfryd, på Solgården er et tilbud til dig, som er ældre eller handicappet og bor hjemme.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at få bevilliget ophold i visiteret dagtilbud.

For at komme i dagtilbuddet skal du være bevilget ophold hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.