Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Når du bor på Plejecenter Solgården, har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Fællesfaciliteter for beboerne:

  • spise- og dagligstue på afdelingerne
  • dagcenter