Frivillige

Solgårdens Venner

Solgårdens Venner

Vores formål er at være til hjælp for Plejecentret Solgårdens beboere og brugerne af dagcentret, deres pårørende og plejecentrets medarbejdere, når og hvor det er muligt.
Vi hjælper med at udbygge kontakten mellem beboere, gamle venner og slægtninge, naboer og andre borgere i byen. Herunder også oplyse om aktiviteter.

Desuden medvirker vi til at aktivere og underholde beboerne, f eks. med sang, kortspil og køreture m.v.
Vi arbejder også for at få så mange som muligt med i arbejdet omkring plejecentrets beboere.

Solgårdens venner har flere aktiviteter året igennem, hovedsalig for solgårdens beboere og foreningsmedlemmer og dem som har lyst til at være med f.eks.:

  • Bankospil som vi holder den sidste tirsdag i måneden, med undtagelse af februar hvor der er generalforsamling for medlemmer, juni og juli samt julemåneden er fri, i alt 8 gange pr. år.
  • Til påske får alle beboerne på Solgården en forårsblomst.
  • Skt. Hans for beboerne islagkage og vin.
  • December er der tombolaer med mange gaver, der bliver serveret æbleskiver og julegløgg.
  • Til jul får alle beboere en julegave efter eget ønsker som shampoo - deodorant eller anden som kan bruges i badeværelset,. Og alle får en juleblomst.
     

Året igennem bliver der holdt flere sammenkomster med forskellige underholdninger med flere kender sangere og sangkor f. eks. Bramming Mandskor m. fl.
Aller sammenkomster er i samarbejder med plejecentret.


Hvem kan være medlem?
Enhver kan være medlem - også uden at have familie på plejecentret. Man kan naturligvis også fortsætte som medlem, selvom man ikke længere har familie på plejecentret.

Solgårdens Venner - 2014

***

Information om Solgårdens Venner ved henvendelse på Plejecentret.
Se kontaktoplysninger øverst til højre