Om centret

Om Plejecenter Solgården

Om Plejecenter Solgården

Plejecenteret Solgården er placeret i Bramming midtby med adgang til grønne arealer, som omkranser hele centret.

Her lægger vi vægt på en varm og tryg hverdag for vores beboere og hjemmeboende pensionister. Vi har mange forskellige tilbud og aktiviteter, men ser altid på den enkeltes ønsker og behov.

Vi vil gerne gøre en forskel for dig, så du oplever et liv med kvalitet og nærvær på trods af fysiske, psykiske og sociale problemstillinger.

Vi vil skabe rammer for dig, så du bevarer kultur, livsstil og værdier.

Vi vil sikre dig den nødvendig personlige og praktiske hjælp, der gør det muligt at leve et liv med kvalitet, uanset hvilken form for bolig du har valgt. Hjælpen tilbydes ud fra en viden om din livsstil, kultur, fysik, psyke og dine sociale behov. Hjælpen tilrettes i forhold til din aktuelle situation.

Plejecenter Solgården er en del af kommunens distrikt syd