Værdigrundlag

Værdigrundlag

Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune, har udarbejdet et ledelses- og værdigrundlag. Plejecenter Solgården hører organisatorisk under Omsorg, og vi følger derfor det overordnede ledelses- og værdigrundlag. 

Ledelses- og værdigrundlaget for Sundhed & Omsorg - Esbjerg Kommune (pdf)

I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser af høj kvalitet. Samtidig vil vi være »Danmarks bedste arbejdsplads – for mig«, og det kræver, at vi som ledere forholder os aktivt til os selv og vores medarbejdere. Ikke kun af navn, men også af gavn!